Μυοκτονία

miokt arxiki

Μυοκτονία

Αυτά τα μικρά θηλαστικά μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα ζημιογόνα για έναν εσωτερικό χώρο όπως και επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Μπορούν να καταστρέψουν αντικείμενα που έχουμε αποθηκεύσει σε σημεία που δύναται να έχουν πρόσβαση, όπως επίσης αποτελούν φορείς από μία σειρά μεταδιδόμενων ασθενειών. Η ταχύτητα του πολλαπλασιασμού τους αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που καθιστά αναγκαία την έγκαιρη και σωστή καταπολέμησή τους.
Η αντιμετώπιση των τρωκτικών ξεκινά με την αναγνώριση του είδους. Στη συνέχεια ακολουθεί μία σειρά ενεργειών όπως η τοποθέτηση δολωματικών σταθμών ή παγίδων όπου κριθεί απαραίτητο ανάλογα τις ανάγκες και το μέγεθος της προσβολής. Επίσης σε περίπτωση εισόδου στο κτήριο είναι σημαντικός ο εντοπισμός των εστιών (φωλιές) καθώς και το κλείσιμο των πιθανών σημείων εισόδου.