Απολύμανση

apol arxiki

Απολύμανση Χώρου

Με την απολύμανση χώρου επιτυγχάνουμε την αδρανοποίηση ή καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών (ιών και βακτηρίων). Η διαδικασία πραγματοποιείται με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού (ψυχρή εκνέφωση) και τη χρήση ειδικών σκευασμάτων εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ με σκοπό την αποτελεσματική καταπολέμηση του μικροβιακού φορτίου στον χώρο εφαρμογής. Η διαδικασία δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο και ο χώρος παραδίδεται λίγα λεπτά μετά από την εφαρμογή.

Συνιστάται πριν την εφαρμογή να γίνει ένας αερισμός και καθαρισμός του χώρου όπως επίσης απομάκρυνση τυχόν εκτεθειμένων τροφίμων και απορριμμάτων.